Chuyên cung cấp và lắp đặt máy nén lạnh dùng cho kho lạnh

Khu vực: Rao vặt Đà Nẵng - Ngoại Tỉnh - Ngoại Tỉnh

Thông tin mô tả

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI Địa Chỉ : 54/5D Ấp Tiền Lân 1 , Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn , TP HCM Điện Thoại : 02822 533 931 Hotline : 0919227950 Ms.Linh Email : nguyenthivilinh@gmail.com Website : www. phuchai.vn www.kholanhsaigon.com www.chillerphuchai.com Nhà phân phối máy nén lạnh các hang Tecumseh , Copeland , Danfoss , Maneurop , Trane , Hitachi , Daikin , Kulthorn , LG , Bitzer v.v……. cho điều hòa , kho lạnh , chiller .v.v. I/ Máy nén lạnh xoắn ốc Copeland ZR sử dụng cho chiller , điều hòa. Máy nén ZR22K3-PFJ 522 công suất 1,83 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR22K3E-PFJ 522 công suất 1,83 Hp , gas R407C,R134A, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR24K3-PFJ 522 công suất 2 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR24K3E-PFJ 522 công suất 2 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR26K3-PFJ 522 công suất 2,16 Hp , gas R22, nguồn 220V/1P/50Hz Máy nén ZR26K3E-PFJ 522 công suất 2,16 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR28K3-PFJ 522 công suất 2,33 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR28K3E-PFJ 522 công suất 2,33 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR30K3-PFJ 522 công suất 2,5Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR30K3E-PFJ 522 công suất 2,5 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR34K3-PFJ 522 công suất 2,75Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR34K3E-PFJ 522 công suất 2,75 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR36K3-PFJ 522 công suất 3 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR36K3E-PFJ 522 công suất 3 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR40K3-PFJ 522 công suất 3.3 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR40K3E-PFJ 522 công suất 3.3 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR42K3-PFJ 522 công suất 3,5 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR42K3E-PFJ 522 công suất 3.5 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR45K3-PFJ 522 công suất 3,75 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR45K3E-PFJ 522 công suất 3.75 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz Máy nén ZR45K3-TFD 522 công suất 3.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR45K3-TFD 522 công suất 3.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR45K3E-TFD 522 công suất 3.75 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR48KC-TFD 522 công suất 4 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR48KCE-TFD 522 công suất 4 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR54KC-TFD 522 công suất 4,5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR54KCE-TFD 522 công suất 4,5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR57KC-TFD 522 công suất 4,75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR57KCE-TFD 522 công suất 4.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR61KC-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR61KCE-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR61KC-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR61KCE-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR68KC-TFD 522 công suất 5.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR68KCE-TFD 522 công suất 5.75 Hp , gas R407 ,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR72KC-TFD 522 công suất 6 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR72KCE-TFD 522 công suất 6 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR81KC-TFD 522 công suất 6.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR81KCE-TFD 522 công suất 6.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR81KCE-TFD 522 công suất 6.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR84KC-TFD 522 công suất 7 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR84KCE-TFD 522 công suất 7Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR94KCE-TFD 522 công suất 8 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR94KCE-TFD 522 công suất 8Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR108KCE-TFD 522 công suất 9 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR108KCE-TFD 522 công suất 9Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR125KCE-TFD 522 công suất 10 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR125KCE-TFD 522 công suất 10Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR144KC-TFD 522 công suất 12 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR14KCE-TFD 522 công suất 12Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR160KC-TFD 550 công suất 13 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR160KCE-TFD 550 công suất 13Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR190KC-TFD 550 công suất 15 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR190KCE-TFD 550 công suất 16Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR250KC-TWD 522 công suất 20 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR250KCE-TFD 522 công suất 20Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR310KC-TFD 522 công suất 25 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR310KCE-TFD 522 công suất 25Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR380KC-TFD 522 công suất 30Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZR380KCE-TFD 522 công suất 30Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz II/ MÁY NÉN LẠNH COPELAND ZB DÙNG CHO KHO MÁT, CHILLER. Máy nén ZB15KC-PFJ 558 công suất 2Hp , gas R22,220V/3P/50Hz Máy nén ZB15KC-TFD 558 công suất 2Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB19KC-TFD 558 công suất 2.5Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB21KC-TFD 558 công suất 3Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB26KC-TFD 558 công suất 3.5Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB30KC-TFD 558 công suất 4Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB38KC-TFD 558 công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB38KCE-TFD 558 công suất 5 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB45KC-TFD 558 công suất 6 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB45KCE-TFD 558 công suất 6 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB48KC-TFD 558 công suất 7 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB48KCE-TFD 558 công suất 7 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB58KC-TFD 550 công suất 8 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB58KCE-TFD 550 công suất 8 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB66KC-TFD 550 công suất 9 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB66KCE-TFD 550 công suất 9 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB76KC-TFD 550 công suất 10 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB76KCE-TFD 550 công suất 10 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB88KC-TFD 550 công suất 12 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB88KCE-TFD 550 công suất 12 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB95KC-TFD 550 công suất 13 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB95KCE-TFD 550 công suất 13 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB114KC-TFD 550 công suất 15 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz Máy nén ZB114KCE-TFD 550 công suất 15 Hp , gas R404 ,380V/3P/50Hz-60Hz III/ Máy nén lạnh Piston kín cho điều hòa, kho lạnh Máy nén CR18KQ-PFZ-240BN công suất 1,5 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz . Máy nén CR18KQ-TFD-240BN công suất 1,5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz . Máy nén CR22K6M PF1-171 công suất 1,8 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz . Máy nén CR24K6M PFZ-101 công suất 2 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz . Máy nén CR24KQ - PFZ - 240BN công suất 2 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz . Máy nén CR24KQ - TFD - 240BN công suất 2 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz Máy nén CR24K6M TFD-101 công suất 2 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz . Máy nén CR30K6M PF1-111công suất 2 ,5 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz . Máy nén CR30K6M TFM-101công suất 2,5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz . Máy nén CR34K6M TFD-101 công suất 2 ,75 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz . Máy nén CR34K6M PFZ-101công suất 2,75 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz . Máy nén lạnh CR37K6M TFD-101công suất 3 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz . Máy nén CR37K6M PFZ-101 công suất 3 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz . Máy nén CR42K6M-TFM-101 công suất 2 ,75 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz . Máy nén CR42K6M-PFZ-101 công suất 3,5 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz . Máy nén CR47KQM TFD-201 , CR47KQ-TFD-240BN công suất 4 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz . Máy nén CR53KQM TFD 201 , CR53KQ - TFD - 280BM , CR53KQ - TFD - 240BN công suất 4,5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz . Máy nén CR62KQM TFD-202 , công suất 5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz . Máy nén CRNQ - 0500 - TFD – 522 công suất 5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz . IV/Máy nén lạnh ZX thay cho cụm Emerson Máy nén ZX15KCE TFD 524 công suất 2 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz . Máy nén ZX21KCE TFD 524 công suất 3 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz . Máy nén ZX30KCE TFD 524 công suất 4 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz . Máy nén ZX38KCE TFD 524 công suất 5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz . Máy nén ZX45KCE TFD 524 công suất 6 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz . Máy nén ZX51KCE TFD 524 công suất 7.5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz . Máy nén ZXI14KCE TFD 647 công suất 4 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz . Máy nén ZXI15KCE TFD 647 công suất 5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz . Máy nén ZXI21KCE TFD 557 công suất 5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz . V/Máy nén lạnh Pistonkin Kulthorn Máy nén AE4474EK công suất ½ Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz Máy nén AE 2416ZK-SR công suất ½ Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz Máy nén AE 2428ZK-SR công suất ¾ Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz Máy nén WJ5510EK công suất 1 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz Máy nén AE 2428ZK-SR công suất 1 Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz Máy nén WJ5516EK công suất 1 .5 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz Máy nén WJ 2455ZK-P công suất 1,5 Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz Máy nén AW5522EK công suất 2 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz Máy nén AW 2464ZK công suất 2 Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz Máy nén AW5532EK công suất 3 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz Máy nén AW5535-E9 công suất 3 Hp , gas R22, 380v/3p/50Hz Máy nén LA5612EXG công suất 3 Hp , gas R22, 380v/3p/50Hz MÁY NÉN LẠNH DAIKIN Daikin JT95GABV1L công suất 3 Hp, Gas R22, nguồn 220V/1P/50Hz. Daikin JT95GABY1L công suất 3 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz. Daikin JT125B công suất 4 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz. Daikin JT160B công suất 5 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz. Daikin JT212D công suất 7 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz. Daikin JT300D công suất 10 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz. Daikin JT335D công suất 12 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz. MÁY NÉN LẠNH Danfoss Danfoss SM84 công suất 7 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SM90 công suất 7.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SM100 công suất 8.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SM110 công suất 9 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SM115 công suất 9.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SM120 công suất 10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SM125 công suất 10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SM148 công suất 12 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SM160 công suất 13 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SM161 công suất 13 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SM175 công suất 15 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SM185 công suất 15 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SY240 công suất 20 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SY300 công suất 25 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Danfoss SY 380 công suất 30 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz MÁY NÉN LẠNH MANEUROP Maneurop MT28 công suất 2.3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ28 công suất 2.3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT30 công suất 2.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ30 công suất 2.5 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT36 công suất 3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ36 công suất 3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT40 công suất 3.3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Mneurop MTZ40 công suất 3.3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT50 công suất 4Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ50 công suất 4 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT56 công suất 4.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ56 công suất 4.5 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT64 công suất 5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ64 công suất 5 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT72 công suất 6 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ72 công suất 6 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT80 công suất 7 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ80 công suất 7 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT100 công suất 9 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ100 công suất 9 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT125 công suất 10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ125 công suất 10 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT144 công suất 12 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ144 công suất 12 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MT160 công suất 13Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz Maneurop MTZ160 công suất 13 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Liên kết hữu íchGiấy vệ sinh công nghiệp tại đà nẵnggiay ve sinh cong nghiep tai da nang, nhà cung cấp giấy vệ sinh công nghiệp tại đà nẵngnha cung cap giay ve sinh cong nghiep tai da nangnhà phân phối giấy vệ sinh công nghiệp tại đà nẵngnha phan phoi giay ve sinh cong nghiep tai da nanggiấy vệ sinh công nghiệp giá rẻ tại đà nẵnggiay ve sinh cong nghiep gia re tai da nang, GVS công nghiệp tại đà nẵngGVS cong nghiep tai da nangnhà phân phối GVS công nghiệp tại đà nẵngnha phan phoi GVS cong nghiep tai da nangchuyên cung cấp GVS công nghiệp tại đà nẵngchuyen cung cap GVS cong nghiep tai da nangnơi bán giấy vệ sinh công nghiệp tại đà nẵngnoi ban giay ve sinh cong nghiep tai da nangmua giấy vệ sinh công nghiệp ở đâumua giay ve sinh cong nghiep o dauGVS công nghiệp sỉ và lẽ tại đà nẵngGVS cong nghiep si va le tai da nangcửa hàng bán giấy vệ sinh công nghiệp tại đà nẵngcua hang ban giay ve sinh cong nghiep tai da nang.

 

Hình ảnh (6)
Bản đồ

Thông tin tin rao

Loại tin rao Rao vặt Đà Nẵng
Ngày đăng tin 15/11/2019
Ngày hết hạn 30/06/2020

Thông tin liên hệ

Tên liên lạc ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Địa chỉ 54/5D ấp Tiền Lân 1 , Xã Bà điểm , H Hóc Môn , TP HCM, Cần bán
Di động 0919227950
Điện thoại 0919227950
Email nguyenthivilinh@gmail.com

Tin rao cùng khu vực

Ngoại Tỉnh - Ngoại Tỉnh
01/02/2024
Cho thuê
Ngoại Tỉnh - Ngoại Tỉnh
27/01/2024
Cho thuê
Ngoại Tỉnh - Ngoại Tỉnh
26/01/2024
Ngoại Tỉnh - Ngoại Tỉnh
26/10/2022
Ngoại Tỉnh - Ngoại Tỉnh
16/09/2022
Ngoại Tỉnh - Ngoại Tỉnh
24/08/2022

Tin rao cùng loại

Khuê Mỹ - Ngũ Hành Sơn
29/11/2022
Hoà Quý - Ngũ Hành Sơn
29/11/2022
Ngoại Tỉnh - Ngoại Tỉnh
26/10/2022
An Hải Bắc - Sơn Trà
19/10/2022
Thuận Phước - Hải Châu
13/10/2022
Ngoại Tỉnh - Ngoại Tỉnh
16/09/2022
cho thue xe may phu yen - cho thuê xe máy phú yên

cho thue xe may phu yen - cho thuê xe máy phú yên

0387560028 cho thuê xe máy phú yên - Cho thuê xe máy ở tại Tuy Hòa Phú Yên

Giấy vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng>> Nhà phân phối giấy vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng

Giấy vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng>> Nhà phân phối giấy vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp giấy vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng. Ai có nhu cầu xin liên hê 0988.0998.52

Đá bazan tại Đà Nẵng>>nhà cung cấp đá bazan tại Đà Nẵng

Đá bazan tại Đà Nẵng>>nhà cung cấp đá bazan tại Đà Nẵng

nhà cung cấp đá bazan tại Đà Nẵng chúng tôi cam kết sẽ sẽ mang lại cho khách hàng những sản phẩm đá bazan đẹp, chất lượng 0988.0998.52

Quạt công nghiệp tại Đà Nẵng >> Nhà phân phối quạt công nghiệp tại Đà Nẵng

Quạt công nghiệp tại Đà Nẵng >> Nhà phân phối quạt công nghiệp tại Đà Nẵng

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp quạt công nghiệp tại Đà Nẵng. Mọi chi tiết xin liên hệ 0988.0998.52

Cho thuê nhà nguyên căn Phú Yên, chuyên cho thuê nhà nguyên căn tại Phú Yên

Cho thuê nhà nguyên căn Phú Yên, chuyên cho thuê nhà nguyên căn tại Phú Yên

Chúng tôi hiên đang cho thuê nhà nguyên căn tại Tuy Hòa - Phú Yên.

Cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng - Cho thuê xe du lịch Đà Nẵng

Cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng - Cho thuê xe du lịch Đà Nẵng

0906 483699 - 0916 485699 - 0868 153579 cho thuê xe du lịch đà nẵng, thuê xe du lịch đà nẵng, xe du lịch đà nẵng,

cho thue xe may phu yen - cho thuê xe máy phú yên
cho thue xe may phu yen - cho thuê xe máy phú yên

0387560028 cho thuê xe máy phú yên - Cho thuê xe máy ở tại Tuy Hòa Phú Yên

Giấy vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng>> Nhà phân phối giấy vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng
Giấy vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng>> Nhà phân phối giấy vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp giấy vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng. Ai có nhu cầu xin liên hê 0988.0998.52

Đá bazan tại Đà Nẵng>>nhà cung cấp đá bazan tại Đà Nẵng
Đá bazan tại Đà Nẵng>>nhà cung cấp đá bazan tại Đà Nẵng

nhà cung cấp đá bazan tại Đà Nẵng chúng tôi cam kết sẽ sẽ mang lại cho khách hàng những sản phẩm đá bazan đẹp, chất lượng 0988.0998.52

Quạt công nghiệp tại Đà Nẵng >> Nhà phân phối quạt công nghiệp tại Đà Nẵng
Quạt công nghiệp tại Đà Nẵng >> Nhà phân phối quạt công nghiệp tại Đà Nẵng

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp quạt công nghiệp tại Đà Nẵng. Mọi chi tiết xin liên hệ 0988.0998.52

Cho thuê nhà nguyên căn Phú Yên, chuyên cho thuê nhà nguyên căn tại Phú Yên
Cho thuê nhà nguyên căn Phú Yên, chuyên cho thuê nhà nguyên căn tại Phú Yên

Chúng tôi hiên đang cho thuê nhà nguyên căn tại Tuy Hòa - Phú Yên.

Cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng - Cho thuê xe du lịch Đà Nẵng
Cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng - Cho thuê xe du lịch Đà Nẵng

0906 483699 - 0916 485699 - 0868 153579 cho thuê xe du lịch đà nẵng, thuê xe du lịch đà nẵng, xe du lịch đà nẵng,