Đà Nẵng - trẻ hóa cán bộ

02/01/2017 05:24

Đà Nẵng quyết tâm trẻ hóa cán bộ chỉ một năm sau khi thành phố trực thuộc Trung ương và đã bắt đầu từ cấp gần dân nhất - cấp phường xã.

Đà Nẵng - trẻ hóa cán bộ
Đà Nẵng quyết tâm trẻ hóa cán bộ chỉ một năm sau khi thành phố trực thuộc Trung ương và đã bắt đầu từ cấp gần dân nhất - cấp phường xã. Nhiều năm trước đó, hầu hết chức danh cán bộ chủ chốt cấp phường xã ở Đà Nẵng là do những công chức đã nghỉ hưu chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú đảm nhiệm, và rồi lớp hưu sau kế cận lớp hưu trước, cứ thế cứ thế…
Mô hình này phù hợp với những năm cuối thập niên 70 cũng như những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, nhưng càng ngày càng bộc lộ sự bất cập trong việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ phường xã nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước.
Chính vì thế mà Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Phước Hường đã trực tiếp tham mưu cho Thường trực Thành ủy điều chỉnh sự phân công cấp ủy ở xã phường, theo đó ngay từ mấy năm cuối cùng của thế kỷ XX, các chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã chỉ được quy hoạch và bố trí đối với những cán bộ còn trong độ tuổi lao động.
Tôi còn nhớ hôm triển khai chủ trương này, Bí thư Thành ủy Trương Quang Được - nay đã quá cố - đích thân sang tận cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy để chỉ đạo.


Từ việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, thu hút... cán bộ trẻ, Đà Nẵng có một thế hệ cán bộ kế cận năng động, dám nghĩ, dám làm. TRONG ẢNH: Ng